top of page
salepage
นามบัตร
salepage

FastWix เริ่มต้นสร้างเว็บเพื่อผลกำไร รวดเร็ว ทันใจ คุ้มทุน

สร้างเว็บคุณภาพเพื่อธุรกิจของคุณ ทำได้จริง

เพียง 2,900 บาท*

*ราคาเริ่มต้นที่ใช้งานได้จริง

ข้อตกลงในการว่าจ้างพัฒนาเว็บไซต์แพ็กเกจราคา 2,900 บาท

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด มีดังนี้

 

ราคารวมทั้งสิ้น 2,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

 

เงื่อนไขการชำระเงิน แบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระก่อนเริ่มงาน 1,900 บาท

งวดที่ 2 ชำระตอนส่งมอบงาน 1,000 บาท

 

สิ่งที่จะได้รับเมื่อส่งมอบงาน

 1.  เว็บไซต์พร้อมใช้งานที่ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

 2. เว็บไซต์ที่ส่งมอบงานแล้วจะมีสิทธิและความรับผิดชอบทั้งหมดเป็นของลูกค้า

 3. ลูกค้าสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ฟรี

 

กระบวนการและระยะเวลาดำเนินงาน มีดังนี้

 1. ใช้เวลาดำเนินการระหว่าง 1 - 3 วัน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทางลูกค้าและบริษัทฯ ระยะเวลาดำเนินการนี้จะเริ่มนับเมื่อได้รับข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

 2. การทำงาน, การติดต่อประสานงาน และการส่งมอบงานทั้งหมด จะทำผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดหรือสนทนาทางโทรศัพท์เท่านั้น หากลูกค้าต้องการพบกับเจ้าหน้าที่ สามารถนัดวันและเวลาเดินทางมาที่สำนักงาน หรือหากต้องการนัดพบในสถานที่อื่น อาจมีค่าใช้จ่ายที่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย

 3. หากมีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมทางบริษัทจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าและรอลูกค้าอนุมัติก่อนเสมอ

ข้อตกลงและเงื่อนไข มีดังนี้

 1. ลูกค้าขอคำปรึกษาพร้อมอธิบายถึงความต้องการอย่างละเอียดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวอย่าง หรือรูปแบบไปให้พิจารณา และทำความเข้าใจที่ตรงกันก่อนการทำสัญญาและชำระเงิน

 2. หากรูปแบบและตัวอย่างที่ส่งไปไม่ต้องตามความต้องการ หรือเงื่อนไขบางอย่างไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเซ็นต์สัญญาและชำระเงินใดใด

 3. ลูกค้าต้องเลือกจากแบบ และตัวอย่างที่ทางบริษัทจัดหาให้เป็นตัวตั้งต้นเท่านั้น

 4. ลูกค้าต้องเป็นสมาชิกในเว็บ wix.com 

 5. การใช้งานแบบออนไลน์ในกรณีที่ไม่มีชื่อเว็บไซต์ จะต้องเปิดผ่าน โดเมน ชื่อ username.wixsite.com/ชื่อเว็บไซต์ แล้วเท่านั้น เช่น ลูกค้าเป็นสมาชิกในชื่อ abc และตั้งชื่อเว็บไซต์ว่า gooddee การใช้งานเว็บไซต์ จะต้องใช้ชื่อเป็น abc.wixsite.com/gooddee

 6. หน้าเว็บไซต์ลูกค้าจะมีโลโกของ Wix.com ติดตลอดเวลา

 7. ราคานี้ยังไม่รวมการจดชื่อโดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์ .com)

 8. ความเร็วในการใช้งาน, เครื่องมือที่ใช้ และความเสถียรภาพทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับเว็บ wix.com ไม่เกี่ยวข้องกับผู้สร้างเว็บแต่อย่างใด

 9. รูปภาพ, รูปแบบตัวอักษร, โลโก้, แบนเนอร์ และข้อมูลทั้งหมดที่นำมาใช้ จะต้องไม่ผิดกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ และทางลูกค้าต้องเป็นผู้เตรียมมาให้พร้อมทั้งหมดเอง

ข้าพเจ้าได้อ่านและยินดีปฏิบัติตามในข้อตกลงทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ พร้อมทั้งอนุมัติให้เริ่มดำเนินการได้ทันที

ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อขอสินเชื่อได้

bottom of page